Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси - сформиране на групи за занимания по интереси в съответствие с Наредбата за приобщаващото образование. Обхващане на по-голям брой ученици с цел, задържането им в училище и намаляване на отпадането им.

Сформирани 11 групи, както следва:

 

 №

НАПРАВЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ГРУПАТА

РЪКОВОДИТЕЛ

1.

Дигитална креативност

„Креативно мислене в действие“

Анна Гайдаджиева

2.

Дигитална креативност

„Иновации и решаване на проблеми“

Добрина Данова

3.

Технологии

„Калейдоскоп на модата“

Валентина Георгиева

4.

 Технологии

„Обути в кожа“

Антонина Михайлова

5.

Технологии

„Литературна работилница – знанието е сила“

Светла Бакалска

6.

Технологии

„Игрови и занимателни обучения по IT Математика“

Розалина Недялкова

7.

Природни науки

„Екоакадемия - мисли зелено“

Даниела Тенчева

8.

Гражданско образование

„Комуникативни умения на роден език“

Анета Болгурова

9.

Изкуства и култура

„Перото“

Гергана Коцева

10.

 Изкуства и култура

 „Прически – стил и мода“

Димитринка Радомирова

11.

 Изкуства и култура

 „Коса и стил“

Дорка Недева-Голас

     Начало: 05.10.2022 г.

     Край: 30.06.2023 г.

Общ брой участници:

  • 115 ученика;
  • 11 педагогически специалисти – ръководители на групи