Прием 2024/2025

Прием 2024/2025

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 
  1. Професия "Оператор в производството на облекло“, специалност “Производство на облекло от текстил", без интензивно и без разширено изучаване на английски език.
  2. Професия “Фризьор”, специалност “Фризьорство”, без интензивно и без разширено изучаване на английски език.
  3. Професия “Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия“, специалност “Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия”, без интензивно и без разширено изучаване на английски език.
  4. Професия "Художник - приложни изкуства" , специалност "Художествена тъкан"

График на дейностите по приемането на ученици след основно образование на места по държавен план-прием за учебната 2024 – 2025 година, тук