Специалности

Специалности

Специалности

 

 

ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“ предлага образование, основано на опита и новаторския дух, съобразено с европейските образователни тенденции, гарантиращо успешната професионална реализация.

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ФРИЗЬОРСТВО“

ПРОФЕСИЯ „ФРИЗЬОР“

 • втора степен на професионална квалификация;
 • образование СРЕДНО;
 • срок на обучение – 5 години, след VІІ клас;
 • форма на обучение – дневна.

Учениците придобиват знания и умения:

 • да овладеят фризьорското изкуство в съответствие със съвременните модни линии и индивидуалните личностни характеристики;
 • да творят красота за ежедневието;
 • да прилагат в работата си стилове, които са модерни и практични.

 


 

СПЕЦИАЛНОСТ „Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия“

ПРОФЕСИЯ Моделиер - технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия“

 • трета степен на професионална квалификация;
 • образование СРЕДНО;
 • срок на обучение – 5 години, след VІІ клас;
 • форма на обучение – дневна.

Учениците придобиват знания и умения:

 • умение за конструиране, моделиране и изработване на кожено-галантерийни изделия;
 • скрояване на детайли и тяхното изработване;
 • познаване на материалите – видове кожи и техните свойства и др.

 


 

СПЕЦИАЛНОСТ „Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия“

ПРОФЕСИЯ Моделиер - технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия“

 • трета степен на професионална квалификация;
 • образование СРЕДНО;
 • срок на обучение – 5 години, след VІІ клас;
 • форма на обучение – дневна.

Учениците придобиват знания и умения:

 • умение за конструиране, моделиране и изработване на  обувни изделия;
 • скрояване на детайли и тяхното изработване;
 • познаване на материалите – видове кожи и техните свойства и др.

 


 

СПЕЦИАЛНОСТ „Производство на облекло от текстил“

ПРОФЕСИЯ „Оператор в производство на облекло“

 • втора степен на професионална квалификация;
 • образование СРЕДНО;
 • срок на обучение – 5 години, след VІІ клас;
 • форма на обучение – дневна.

Учениците придобиват знания и умения:

 • да познават материалите и технологичната последователност за изработване на облекло;
 • да експериментират и изработват модели облекла в съзвучие с българските традиции и последните световни модни тенденции;
 • да боравят с различни стилове в изобразителното изкуство и модата при проектиране, конструиране и моделиране на съвременни облекла;
 • да участват в творчески проекти, модни форуми и дефилета.