Ученически съвет

Състав на ученическия съвет:
Председател: З. А. Асенова - XIб клас
Зам.-председател: Н. И. Шахънска - XIIб клас
Членове:   1. А. Ю. Благова - Xб клас
2. А. Н. Чауш - IXв клас
3. В. Г. Сандова - XIв клас
4. Е. М. Зеленов - XIа клас
5. М. М. Тодорова - Xа клас
6. Н. С. Калайджиева - XIIа клас
7. С. М. Камбуров - Xв клас
8. С. П. Канлиева - VIIIа клас
9. Ф. М. Щерева - IXа клас
10. Ю. Д. Йорданов - IXб клас
11. Ю. М. Мехмед - VIIIб клас