Обществен съвет

Състав на Обществения съвет:

Председател: В. Петров - представител на работодателска организация
Членове:   1. Димитър Ставрев - представител на финансиращия орган
2. Г. Караниколов - представител на родителите
3. С. Йорданов - представител на родителите
4. Ю. Митева - представител на родителите
Резервни членове: 1. Ш. Тошева - представител на родителите
                                 2. Б. Тороманов - представител на родителите