НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда"

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда"

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда", Модул 7 "Сигурност в училище", Дейност 2 "Система осигуряваща наблюдение и запис"

Цел на програмата: Изграждане на система, осигуряваща видеонаблюдение и запис в специализиран център на входовете, изходите на сградата, както и на прилежащите им  дворове и спортни площадки. Подобряване на физическата среда и осигуряване на сигурност на ученици, учители, служители и пребиваващи граждани в училищната сграда; предотвратяване на грабежи, влизане с взлом, чупене на стъкла, замърсяване на дворните площи и др.

     Начало: 03.10.2022 г.

     Край: 15.12.2023 г.

 

Обща сума по програмата: 9 999.99 лв.

Общ брой ученици, които ще бъдат обхванати: 320