НП "Заедно в изкуствата и спорта"

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

НП "Заедно в изкуствата и спорта", Модул 2 "Спорт"

Цел на програмата: Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието им в колективни спортове. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците. Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

     Начало: 07.10.2022 г.

     Край: 30.06.2023 г.

Сформирани два отбора:

  • отбор по „Волейбол“, с 15 ученика от XI – XII клас, с ръководител: Цветана Димитрова;
  • отбор по „Баскетбол“ с 13 ученика от VIII – X клас, с ръководител: Антония Тонева.

 

                    Обща сума по програмата: 13 030,30 лв.

НП "Заедно в изкуствата и спорта"
Волейболна среща с учениците от ОУ "Гео Милев"
Волейболна среща с ПГТСТ,, Гоце Делчев“ гр. Пловдив

Баскетболна среща с учениците от СУ "Симон Боливар"

Последни срещи с ОбУ "Пенчо Славейков"

Спортна среща - учители и ученици