НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда"

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда"

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда"

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда", Модул 3 "Културните институции като образователна среда“

Цел на програмата: Провеждане на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по учебни предмети от училищната подготовка за класовете от първия гимназиален етап на средното образование, чрез посещения на театри, музеи, изложби, концерти и др. Прилагане на иновативни методи на обучение; насърчаване участието на учениците в образователния процес; развитие на творческите им способности за съхраняване и развиване на културната им идентичност; формиране на личности с ясно изразена гражданска позиция.

     Начало: 15.09.2022 г.

     Край: 30.06.2023 г.

 

Обща сума по програмата: 2 452.00 лв.

Общ брой ученици, които ще бъдат обхванати: 145

 

Посещение на Регионалния исторически музей и Рефионалния археологически музей в гр. Пловдив

Спектакълът "Одисей"

Посещение на Регионален природонаучен музей и Градска галерия - гр. Пловдив

Една звездна нощ в операта

Пловдив - древен и вечен!

Посещение на архитектурни паметници в Стария град и Римския стадион