НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", Модул 5 "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата"

Цел на програмата: Осигуряване на вътрешна площадка /подвижна зона/, оборудване и обзавеждане за обучение на учениците от VIII до XII клас в часовете, определени по безопасност на движение по пътищата.

     Начало: 15.09.2022 г.

     Край: 14.09.2023 г.

 

Обща сума по програмата: 2 304 лв.

Общ брой ученици, които ще бъдат обхванати: 250