Вътрешноучилищна квалификация на педагогическите специалисти на тема: „Иновативни методи и подходи за работа с деца от уязвимите групи“

Вътрешноучилищна квалификация на педагогическите специалисти на тема: „Иновативни методи и подходи за работа с деца от уязвимите групи“

Вътрешноучилищна квалификация на педагогическите специалисти на тема: „Иновативни методи и подходи за работа с деца от уязвимите групи“

01.07.2024

На 28 юни 2024 г. се проведе обучение на педагогическите специалисти между Професионална гимназия по кожени изделия и текстил „Д-р Иван Богоров“, гр. Пловдив и Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ , гр. Сливен на тема: „Иновативни методи и подходи за работа с деца от уязвимите групи“. Събитието се проведе в Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“, гр. Сливен.

 Квалификацията се осъществи с любезното съдействие на инж. Даниела Караманова – Директор на ПГТО „Д. Желязков“ – гр. Сливен и господин Михаил Казанджиев –Директор на ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“, гр. Пловдив.

Преподавателите от професионално направление с радост обмениха опит, знания и умения. Всички от присъстващите споделиха методи и подходи за работа с деца от уязвимите групи.

Обучението премина с усмивки и  с обещания за нови срещи.

Специални Благодарности  на госпожа Даниела Караманова за топлото, сърдечно и запомнящото се посрещане! 

До скоро!!!