Предстоящо обучение на педагогическите специалисти от ПГКИТ "Д-р Иван Богоров" на тема: "Иновативни методи и подходи за работа с деца от уязвими групи" 

Предстоящо обучение на педагогическите специалисти от ПГКИТ "Д-р Иван Богоров" на тема: "Иновативни методи и подходи за работа с деца от уязвими групи" 

Предстоящо обучение на педагогическите специалисти от ПГКИТ "Д-р Иван Богоров" на тема: "Иновативни методи и подходи за работа с деца от уязвими групи" 

26.06.2024

В периода 28.06 - 30.06.2024 г. ще се проведе вътрешноучилищна квалификация на тема: "Иновативни методи и подходи за работа с деца от уязвими групи" в извънучилищна среда - Професионална гимназия по текстил и облекло "Добри Желязков", гр. Сливен.