НП „Иновации в действие“ 2023 година

НП „Иновации в действие“ 2023 година

НП „Иновации в действие“ 2023 година

Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

Начало: м. септември 2023 г., край: 31.08.2024 г.

Финансиране: 2 960.00 лв.

Цели на проекта:

- Формиране на общности и екипи с визия за сродни образователни иновации чрез представяне и структуриране на идеи, които да доведат до развиване на тематични иновативни мрежи, надградени иновативни модели и/или разработени крайни продукти и инструменти за тях.

- Популяризиране на иновативните крайни продукти с цел подпомагане и мултиплициране на опита в тематично направление.

- Създаване на условия за мултиплициране и партньорство за иновации и добри педагогически практики.

- Превенция на отпадането от образователната система чрез създаване на мотивация за учене.

Очаквани резултати:

- Развиване на взаимното учене и провокиране за иновативни решения във всички сфери на училищния живот сред учителите, директорите и експертите от регионалните управления на образованието. Изграждане на мрежи на иновации чрез създаване на иновативно пространство между училища, представители на висшите училища и неправителствения сектор, в партньорство с общи цели и теми за обмен на нововъведения.

- Формиране на общности и екипи с визия за сродни образователни иновации чрез представяне и структуриране на идеи, които да доведат до развиване на тематични иновативни мрежи, надградени иновативни модели и/или разработени крайни продукти и инструменти за тях.

- Популяризиране на иновативните крайни продукти с цел подпомагане и мултиплициране на опита в тематично направление.

Реализирани дейности

В периода 9 - 11 февруари 2024 година заедно с партньорите ни по Националната програма "Иновации в действие" - ПГ по облекло и стопанско управление – гр. Дупница и ПГ по облекло и дизайн „Евридика“ – гр. Кърджали имахме удоволствието да посетим ПГ по облекло "Елисавета Багряна" в град Бяла Слатина. Домакините представиха своята иновация на тема „Родители в действие“.

По стара българска традиция бяхме посрещнати с хляб и сол и народни танци и песни, изпълнени от ученици в училището-домакин.

Посетихме фирма „Селебра“ ЕООД за производство на модна дамска конфекция, която е партньор на професионалната гимназия в Бяла Слатина. На срещата с управителя на фирмата г-жа Ива Йотова се засегнаха различни въпроси и проблеми при подготовката на кадри за шивашкия бранш.

След това представянето на иновацията продължи в училището-домакин, където директорът на гимназията г-жа Галина Яхова представи най-ефективните практики и стратегии, които прилагат с цел да подпомагат сътрудничеството между учители, ученици и родители, като същевременно създават по-приятна и подкрепяща образователна среда за учениците си. Присъстваха и родители, които са част от клубовете в ПГО „Елисавета Багряна“. Успяхме да почерпим опит от домакините и да обсъдим с участниците важната роля, която семейството играе в образователния процес и как участието на родителите в училищния живот може да бъде използвано като средство за задържане на учениците в училище. Срещата беше изключително успешна и вдъхновяваща за всички участници.

Любезните ни домакини се бяха погрижили да опитаме от различните вкусотии, приготвени от учители и ученици от професия „Готвач“. Гостувахме на фестивала „Фършанги“ в с. Бърдарски геран, където се запознахме с бита и традициите на банатските българи. Културната програма включваше посещение на Етнографския музей в селото, действащата католическа църква и Немската църква, която на този етап е със статут на музей.

С нетърпение очакваме следващите срещи и възможности за сътрудничество в рамките на НП "Иновации в действие".

*****

Част Втора: Национална програма „Иновации в действие“ - посещение на ПГОД "Евридика" - гр. Кърджали

Всички ние сме различни, затова когато сме заедно е интересно да споделяме опит и добри практики.

От 22.04.2024 г. до 24.04.2024 г., в рамките на НП „Иновации в действие“, споделихме незабравими мигове и полезен опит, заедно с учители и ученици от ПГОСУ – гр. Дупница и ПГО "Елисавета Багряна", гр. Бяла Слатина, на гости на любезните ни домакини от ПГОД "Евридика", гр. Кърджали.

По традиция бяхме посрещнати с пита и мед от ученици в училището-домакин и приветствани от директора г-жа Зорница Иванова. Домакините се бяха погрижили да опитаме от традиционни за региона вкусотии, приготвени от самите тях.

Г-жа Елена Миленова – зам. директор на ПГОД "Евридика" представи иновативния проект на училището: "Ние сме различни" с помощта на ученици. Насладихме се на техните актьорски и танцови умения в импровизирана пиеса по легендата „Орфей и Евридика“ и типичен ромски танц. Успяхме да почерпим опит от домакините и да обсъдим с участниците важната роля на училището във възпитаването на толерантност към всички етнически групи. Това ни позволява да виждаме красотата в разнообразието и да се обогатяваме взаимно от различните култури, традиции и бит. Затова нека се стремим към толерантност във всичко, което правим и да изграждаме свят, в който разнообразието е ценено.

Програмата включваше посещение на Тракийското светилище край село Татул и Регионалния исторически музей в гр. Кърджали, където и ученици, и учители обогатихме знанията си за богатата история и култура на региона.